Parkour jako sport, umění a disciplína

Podívejte se na video
o parkouru
Podívejte se na video
o parkouru

fyzická aktivita, při které člověk využívá své rychlosti, obratnosti, síly a odvahy rychlosti, obratnosti, síly a odvahy rychlosti, obratnosti, síly a odvahy rychlosti, obratnosti, síly a odvahy k překonání různých překážek nebo provedení triků.

Parkouru lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Parkour není složen jen ze seznamu přesně daných pohybů. Každá překážka, se kterou se traceur setká, představuje unikátní výzvu a nabízí možnosti reagovat na ni různými technikami.

Tyto techniky jsou mnohdy nepopsané a ani popis nepotřebují. V mnoha případech závisí úspěch provedení na rychlém přesouvání těžiště a využití pohybové energie k provedení „nemožných“ nebo velmi náročných tělesných pohybů.

Parkour může sloužit i jako komplexní sebe-rozvojová disciplína. Jeho důsledným tréninkem parkourista rozvíjí důležité charakterové vlastnosti. V In Motion Academy věříme, že právě to je to nejcenější, co si lze z parkouru odnést.

1990 2000 2005 2011 2017
0000 1990 2000 2005 2011 2017

Historie parkouru

1990 - 1999 skupina Yamakasi

Na předměstí Paříže pokládá skupinka tennagerů základy tomu, co bude později Parkour. Říkají si Yamakasi a ve svém volném čase trénují skákání, vylézání zdí, chození po zábradlí a podobně. Jedním z nich je David Belle, jehož otec Raymond Belle - hasič a veterán French Special Forces - předává mladým Yamakasi disciplínu s názvem “parcours du combatant”. Jedná se o vojenskou překážkovou dráhu vyvinutou v první polovině 20. století Georgesem Hebertem. Raymond kromě toho mladé teenagery učí i Hebertovu “the natural method” - disciplínu zabývající se pohybem v přirozeném prostředí. David Belle dává nové podobě pohybu název Parkour.

2000 - 2004 šíření do světa

O parkour se začínají zajímat média a filmový průmysl. Jednotliví členové Yamakasi budují své kariéry - účinkují v reklamách, reportážích, dokumentech i filmech. V roce 2001 vzniká film Yamakasi, ve kterém hrají jeho členové sami sebe. V roce 2003 je uveden dokument Jump London s hlavním aktérem Sebastienem Foucanem, který se rozhodl využít své dobré angličtiny a ukázat jeho pohled na parkour britskému publiku. Sebastien však místo slova parkour používá termín Freerunning. David se od filmu Yamakasi i dokumentu Jump London distancuje. Mezi ním a Sebastienem vzniká konflikt. Každý ze zakladatelů prezentuje své vlastní pojetí disciplíny.

2005 - 2010 underground

Parkour má tisíce nových cvičících po celém světě. Mezi nimi vznikají noví leadeři. Znalosti se šíří vzájemně po internetu bez žádných oficiálních zdrojů. Hlavním hnacím motorem nově se formující parkourové komunity jsou videa, skrze která se parkouristé z celého světa vzájemně poznávají a inspirují. Vznikají nová uskupení, akce, parkourové značky i soutěže. V Česku je důležitým mezníkem rok 2006, kdy vzniká portál parkour.cz. Tam se na fóru sdružují téměř všichni tehdejší aktivně trénující parkouristé. V roce 2007 se koná první větší parkourové setkání (jam) v Ostravě.

2011 - * současnost

Doposud byl parkour šířen spíše neorganizovaně a zkušenosti předávány vzájemně mezi parkouristy. To se po roce 2010 postupně mění. Vznikají první trenéři a kroužky. Parkour se z undergroundu stává nedílnou součástí moderního sportu. Jeho popularita dále roste i ve filmovém a herním průmyslu, kde se parkourové pohyby stávají nutnou součástí repertoáru každého akčního hrdiny. Parkour se z undergroundu dostává do mainstreamu.

2017 - * rozmach soutěží

Mezinárodní gymnastická federace FIG zapisuje parkour jako jednu z gymnastických disciplín proti všeobecné nelibosti světové parkourové komunity. Cílem je pořádání soutěží v rámci světového poháru a časem i parkour na Olympiádě. V opozici k FIGu je světové sdružení národních parkourových asociací Parkour Earth, jehož členem je i Česká Parkourová Asociace - ČAP. V těchto organizacích jsou narozdíl od Gymnastické federace skuteční parkouristé.

Efekt parkouru na psychiku

Je známo, že parkour ovlivňuje i psychiku jedince. Parkouristé zaznamenávají změnu v myšlení, které jim pomáhá v běžném životě, ať už jde o překážky fyzické či psychické.

ZAPOJUJE MYSL A TĚLO, SNIŽUJE A UVOLŇUJE NAPĚTÍ

Jste ve „flow“, pohybujete se, soustředě i uvolněně zároveň, zaměření na daný cíl. Pro ty, kteří mají problém sedět v klidu a zjistili, že tradiční meditace není pro ně, může být parkour vynikající alternativou.

Pomáhá překonávat mentální bariéry, strachy a úzkosti

Není to jen překonání fyzických překážek. Je to i o překonání těch mentálních, protože často je to právě vaše hlava, která zastaví to, co by vaše tělo bez problému dokázalo.

Poskytuje radost a uspokojení

Jedna z nejlepších věcí na parkouru je, že je to zábava! Je zábavné běhat, skákat a hrát si. Existuje mnoho cest k sebezdokonalování, ale ne všechny jsou zábavné. Parkour poskytuje cestu, která není jen plná výzev, učení a změn, ale která je také plná radosti a uspokojení.

Vytváří přátelské, podporující a povzbuzující jedince

Parkourová komunita poskytuje prostor, kde nemusíte nutně dlouze mluvit, nebo se chovat určitým způsobem. To může být obrovská úleva, zvlášť když se necítíte sami sebou.

Podporuje kreativní myšlení, motivuje k dosažení cílů

Jak se můžete dostat z bodu A do bou B jinak? Tento druh kreativního myšlení poskytuje zcela nový způsob vidění světa - dar pro každého, kdo zná deprese a špatné nálady, kdy se svět může zdát ponurý a neměnný.

Jak se můžete dostat z bodu A do bou B jinak? Tento druh kreativního myšlení poskytuje zcela nový způsob vidění světa - dar pro každého, kdo zná deprese a špatné nálady, kdy se svět může zdát ponurý a neměnný.

Parkourová komunita poskytuje prostor, kde nemusíte nutně dlouze mluvit, nebo se chovat určitým způsobem. To může být obrovská úleva, zvlášť když se necítíte sami sebou.

Není to jen překonání fyzických překážek. Je to i o překonání těch mentálních, protože často je to právě vaše hlava, která zastaví to, co by vaše tělo bez problému dokázalo.

Jste ve „flow“, pohybujete se, soustředě i uvolněně zároveň, zaměření na daný cíl. Pro ty, kteří mají problém sedět v klidu a zjistili, že tradiční meditace není pro ně, může být parkour vynikající alternativou.

Jedna z nejlepších věcí na parkouru je, že je to zábava! Je zábavné běhat, skákat a hrát si. Existuje mnoho cest k sebezdokonalování, ale ne všechny jsou zábavné. Parkour poskytuje cestu, která není jen plná výzev, učení a změn, ale která je také plná radosti a uspokojení.

V čem to vlastně
celé spočívá?

Parkouristu nedělá výčet zvládnutých triků, ale spíše způsob přístupu k pohybu v prostředí a k vlastnímu tréninku. Parkour je velmi otevřená disciplína, která skýtá takřka neomezené možnosti. Je to nástroj, který se dokáže přizpůsobit každému, kdo ho používá.

Dalo by se říct, že malé děti dělají parkour instinktivně. Od narození se učí používat své tělo a postupně zdolávají výzvy. Časem s pohybem experimentují, když běhají po hřištích. V dospělosti lidé s experimentováním přestávají a do konce života se většinou spokojí s poměrně jednostranným využitím svého těla. Parkour je vlastně takovým návratem k onomu experimentování - návratem k využívání svého těla na maximum.

Cílem většiny parkouristů je zdokonalovat své pohybové schopnosti, zdolávat výzvy, u toho se fyzicky rozvíjet a ještě se dobře bavit. Tyto cíle může úspěšně realizovat kdokoliv, nehledě na věk, pohlaví, nadání, sportovní minulost, či současnou kondici. Parkour je tak vhodný opravdu pro každého. Přesto ale existují jisté předpoklady pro to, zda tě parkour bude bavit.

Parkour tě bude
bavit, pokud...

tě baví pohyb a hledáš způsob, jak se odreagovat

toužíš po tom umět neuvěřitelné triky

chceš posouvat své limity a zdolávat výzvy

se nebereš příliš vážně a zasměješ se vlastním zaškobrtnutím

se cítíš dobře v přátelském kolektivu

Parkour není
pro tebe, pokud...

ti vadí občasný škrábanec

nesnášíš když tě po cvičení bolí svaly v celém těle

vadí ti se trochu zapotit

nechceš jednoho dne zjistit, že máš superschopnosti

necítíš se dobře v přátelském kolektivu

Co potřebuji za vybavení?

Teoreticky není na parkour potřeba žádné vybavení. Pohyb v prostředí jen za pomocí svého těla neklade žádné požadavky na cvičební. V praxi se ale drtivá většina parkouristů neobejde bez jedné věci, a tou je kvalitní obuv.

volné
oblečení
kvalitní
obuv

Parkouristé nosí většinou klasické tenisky, převážně běžeckého typu. Podrážka by neměla být moc tlustá, aby parkourista neztrácel cit v kontaktu s povrchem, ani moc tenká, aby zejména začátečník netrpěl při nepovedených dopadech.

Materiál podrážky je klíčovým faktorem, přičemž nejdůležitější vlastnost je přilnavost k různým povrchům. Například klasická guma je lepší než pěna. Podrážka by rozhodně neměla zanechávat stopu, a to nejen pokud půjdete cvičit k nám do haly.

Vzorek podrážky by měl být jednoduchý, bez větších nerovností napříč podrážkou, aby byly například kroky na zábradlí snadno předvídatelné a noha se nekroutila.

Boty s přímým zaměřením na parkour se ve velkém zatím nevyrábějí, i když se dají sehnat přes internet, například od výrobce Ollo.

Je úplně na každém, jak se na parkour oblékne. Nejdůležitější je pohodlí, a aby oblečení nijak nevadilo pohybu. Úplně stačí tepláky, kraťasy, nebo legíny a obyčejné triko, nebo mikina. Na mikině mohou při skocích vadit šňůrky nebo kapuce.

Pokud hledáte oblečení s parkourovou tematikou, existuje mnoho výrobců. Hrdě se řadíme mezi ně s naším In Motion Brandem, takže pokud nás chcete podpořit, můžete si zakoupit něco přímo od nás.

Při parkouru se nepoužívají žádné chrániče, helmy, ani rukavice.

Pohybujeme se pouze za pomocí svého těla a nedostáváme se tak do nepřirozených rychlostí, jako například ve skateboardingu nebo BMX. Chrániče by navíc byli velkým omezením v preciznosti pohybu, která je u parkouru důležitá.

Především by ale nikdy nemělo dojít k situaci, kdy chrániče potřebujeme. Dávají nám určitý pocit bezpečí, který naopak může vést k více pádům, než když je nemáme a jsme obezřetní. Parkourista by nikdy neměl jít do skoku, ze kterého nebude schopen vyváznout bez chráničů.

Nejlepšími chrániči jsou svaly, pružnost, rychlé reakce a vytrénovaný padací instinkt. To vše parkourista přirozeně získá tréninkem.