Jak u nás můžeš trénovat?

A jsou naše tréninky parkouru to pravé pro tebe?

6 - 9 let

Benjamin

6 - 9 let

Kroužek parkouru - Benjamin

Pravidelné tréninky pod vedením instruktorů. Registrace na kroužky se vypisují vždy před pololetím, ale pokud je volné místo, můžete se přihlásit i v průběhu.

úroveň 1

úroveň 2

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Trénink rodičů s dětmi

Jednorázové i pravidelné vedené tréninky, kde spolu trénují děti a jejich rodiče. Tréninky kladou důraz na společný prožitek.

úroveň 1

úroveň 2

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Individuální lekce parkouru

Tréninky s osobním instruktorem. Individuální domluva.

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Junior

10 - 14 let

Workshopy parkouru - Junior

Jednorázové intenzivní víkendové tréninky zaměřené vždy na konkrétní téma. Ideální pro začátečníky a ty, co to k nám mají daleko.

úroveň 1

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Kroužek parkouru - Junior

Pravidelné tréninky pod vedením instruktorů. Registrace na kroužky se vypisují vždy před pololetím, ale pokud je volné místo, můžete se přihlásit i v průběhu. Jednotlivé tréninkové skupiny jsou rozlišeny podle zkušeností na začátečníky, pokročilé a velmi pokročilé. Na velmi pokročilé se lze přihlásit pouze na základě konzultace s trenérem.

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Dálková škola parkouru

Vzájemně navazující pravidelné víkendové kurzy trvající čtvrtletí. Ideální intenzivní trénink pro ty, co to k nám mají daleko.

úroveň 1

úroveň 2

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Volné tréninky

Vstupy do haly bez instruktora pro starší 10 let. Ideální pro zkušenější parkouristy.

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Individuální lekce parkouru

Tréninky s osobním instruktorem. Individuální domluva.

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

10 - 14 let

15+ let

Dospělí

15+ let

Skupinové lekce parkouru

SkupinoveLekce_Description

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Volné tréninky

Vstupy do haly bez instruktora. Ideální pro zkušenější parkouristy.

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Parkour Night

Volný trénink celou noc i s přespáním na objednávku.

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno

Individuální lekce parkouru

Tréninky s osobním instruktorem. Individuální domluva.

úroveň 1

úroveň 2

úroveň 3

vyber město

Praha Brno Plzeň Kladno